Cukiernik

 CUKIERNIK
Jeśli pasjonuje Cię żywność słodka, pyszna i piękna – to zawód dla Ciebie!
Nauczysz się:

 • wypiekać smaczne i oryginalne torty, ciasta i ciasteczka,
 • tworzyć artystyczne dekoracje z czekolady, marcepana i karmelu,
 • łączyć nowoczesne technologie i trendy z tradycją.

 
 
Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:

 • w zakładach cukierniczych i piekarsko-ciastkarskich,
 • w restauracjach, kawiarniach, hotelach – w działach deserowni,
 • w zakładach wytwarzających półprodukty cukiernicze.

Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jeszcze trochę o zawodzie…
Cukiernik to zawód dla osób zainteresowanych wytwarzaniem ciast, ciastek, tortów, deserów. W trakcie nauki uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wytwarzania wyrobów cukierniczych na co dzień i na różne okazje. Wyroby te, oprócz dobrego smaku, muszą charakteryzować się odpowiednim wyglądem, dlatego bardzo ważnym elementem nauki jest ich wykańczanie i dekorowanie. Dobry cukiernik musi posiadać wyobraźnię
i zdolności manualne, aby realizować swoje autorskie pomysły.

Swoje zainteresowania i umiejętności uczniowie mogą rozwijać uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych w ramach działalności Szkolnego Koła Piekarzy i Cukierników.
Każdego roku nasi młodzi cukiernicy odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach:

 • Mistrzostwach Polski Szkół Cukierniczych w ramach Targów Expo-Sweet
 • Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik we Wrocławiu
 • Ogólnopolskim Turnieju Cukierniczym im. Wojciecha Kandulskiego w Poznaniu

Przebieg nauki
Nauka trwa 3 lata.
Program nauczania obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w branżowej szkole
  I stopnia,
 • przedmioty zawodowe związane z techniką i technologią produkcji cukierniczej, dekorowaniem wyrobów cukierniczych, przygotowaniem do prowadzenia działalności gospodarczej oraz język obcy zawodowy. Przedmioty zawodowe prowadzone są
  w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne odbywają
  się w szkole. Uczniowie mają możliwość wykonywać ćwiczeń z zakresu technologii
  i dekoratorstwa cukierniczego w pracowniach szkolnych, wyposażonych
  w profesjonalny sprzęt cukierniczy.

 
Zajęcia praktyczne
Kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne) odbywają się w głównie w rzemieślniczych zakładach cukierniczych. Są to firmy od lat współpracujące ze szkołą.
W I i II klasie uczniowie przez trzy dni w tygodniu odbywają zajęcia w szkole, przez dwa dni zajęcia praktyczne w zakładzie pracy; w III klasie nauka w szkole to dwa dni, zajęcia praktyczne – trzy dni.

 • Na czas nauki uczeń zawiera umowę z wybranym przez siebie pracodawcą, u którego będzie odbywał praktyczną naukę zawodu i uzyskuje status młodocianego pracownika. Młodociani pracownicy objęci są przepisami kodeksu pracy.  W związku z tym przysługują im uprawnienia pracownicze, m. in.:
- wynagrodzenie za pracę (zgodne z obowiązującymi przepisami, w zależności od roku nauki),
- opłacanie składki ZUS emerytalnej i zdrowotnej,
- wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy,
- zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie (na drukach ZUSZLA),
- prawo do urlopu wypoczynkowego.
 • Uczniowie szkoły branżowej I stopnia, którzy nie podpiszą umów z pracodawcami odbywają zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę. W przypadku tego rodzaju zajęć uczniom nie przysługują uprawnienia pracownicze.

 Egzaminy
Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację TG.04 „Produkcja wyrobów cukierniczych”.
Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu jako młodociani pracownicy pod okiem mistrzów cukierników, przystępują do egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi i po jego zdaniu otrzymują świadectwo czeladnicze.
Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego.
Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu organizowaną przez szkołę lub
w zakładach niezrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej, zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu, otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cukiernik.
 
A po ukończeniu szkoły możesz…

 • pracować w:
- zakładach cukierniczych i piekarsko- ciastkarskich,
- restauracjach, kawiarniach, hotelach – w działach deserowni,
- zakładach wytwarzających półprodukty cukiernicze,
 • kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje TG.17 "Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych" uzyskać tytuł technika technologii żywności.
 • prowadzić własną cukiernię.

 

 

Załącznik: 
Dział: