Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

W sekretariacie są do odbioru dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Dyplomy otrzymują absolwenci, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe z kwalifikacji T.04 i T.16 oraz ukończyli technikum.

------------------
KW, IR' 29.05.2018

 

Dział: