Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Jeżeli interesuje Cię technika, chciałbyś obsługiwać nowoczesne specjalistyczne urządzenia i linie technologiczne służące do produkcji ciastek, pieczywa, wędlin, jogurtów i innych wyrobów spożywczych – to zawód dla Ciebie!

Nauczysz się:

 • obsługiwać specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w przetwórstwie spożywczym,
 • prowadzić procesy produkcji żywności z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
 • posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną.

 
Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:

 • w nowoczesnych zakładach spożywczych,
 • w działach produkcyjnych hiper- i supermarketów,
 • w firmach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności.

Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jeszcze trochę o zawodzie…
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego to zawód dla osób otwartych na nowości techniczne, chcących poznawać metody produkcji żywności z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii. W trakcie nauki uczniowie zdobędą umiejętności wykorzystania maszyn i urządzeń do wytwarzania produktów wybranej branży przemysłu spożywczego, np. przemysłowa produkcja pieczywa, wędlin, wyrobów mleczarskich. Nauczą się obsługiwać nowoczesne urządzenia i zautomatyzowane linie technologiczne, korzystać
z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz specjalistycznych programów komputerowych..

  
Przebieg nauki
Nauka trwa 3 lata.
Program nauczania obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w branżowej szkole
  I stopnia,
 • przedmioty zawodowe związane z techniką i technologią przetwórstwa spożywczego – produkcją żywności z ukierunkowaniem na wyroby spożywcze charakterystyczne dla danej branży przemysłu spożywczego, przygotowaniem do prowadzenia działalności gospodarczej oraz język obcy zawodowy. Przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w szkole.

 Zajęcia praktyczne
Kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne) odbywają się w nowoczesnych zakładach przetwórstwa spożywczego.
W I i II klasie uczniowie przez trzy dni w tygodniu odbywają zajęcia w szkole, przez dwa dni zajęcia praktyczne w zakładzie pracy; w III klasie nauka w szkole to dwa dni, zajęcia praktyczne - trzy dni.
Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę, także w zakładach pracy. Nie przysługują uprawnienia pracownicze.
  
Egzaminy
Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację TG.02 „Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń”.
Egzamin organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu, otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.
  
A po ukończeniu szkoły możesz…

 • pracować w:
- nowoczesnych zakładach spożywczych,
- działach produkcyjnych hiper- i supermarketów,
- firmach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności,
- zakładach produkujących półprodukty spożywcze,
 • kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje TG.17 "Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych" uzyskują tytuł technika technologii żywności.
 •  prowadzić własną firmę.

 

Załącznik: 
Dział: