Piekarz

PIEKARZ
Jeżeli interesuje Cię jak powstaje prawdziwy chleb na zakwasie, bagietka francuska czy rogalik – to zawód dla Ciebie!

Nauczysz się:

 • wypiekać zdrowe i smaczne chleby, bułki i wyroby półcukiernicze,
 • wytwarzać i dekorować pieczywo okolicznościowe,
 • łączyć nowoczesne technologie i trendy z tradycją.

  
 
  
Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:

 • w zakładach piekarskich i piekarsko-ciastkarskich,
 • w restauracjach, hotelach, pizzeriach,
 • w działach produkcyjnych hiper- i supermarketów.

Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Jeszcze trochę o zawodzie…
Piekarz to zawód dla osób zainteresowanych wypiekaniem chleba, różnego rodzaju bułek
i wyrobów półcukierniczych (np. rogaliki, chałki, drożdżówki). W trakcie nauki uczniowie zdobędą umiejętności wytwarzania ciast piekarskich, kształtowania i wypieku wyrobów. Nauczą się wytwarzać pieczywo zarówno z wykorzystaniem nowoczesnych jak i tradycyjnych metod. Będą potrafili wyprodukować pieczywo specjalne, np. chleby z dodatkami zbóż niechlebowych, pumpernikiel, pieczywo bezglutenowe. Młodzi piekarze będą przygotowani także do wypieku wyrobów okolicznościowych, np. chleb weselny, dożynkowy, a więc powinni posiadać wyobraźnię i zdolności manualne, aby wykonać oryginalne dekoracje. Piekarz w obecnych czasach korzysta z wielu specjalistycznych maszyn i urządzeń, które uczniowie nauczą się obsługiwać.

Swoje zainteresowania i umiejętności uczniowie mogą rozwijać uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych w ramach działalności Szkolnego Koła Piekarzy i Cukierników.
Każdego roku nasi młodzi piekarze odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach:

 • Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz we Wrocławiu
 • Ogólnopolskim Turnieju Piekarskim im. Anny Butki w Poznaniu.

 
Przebieg nauki
Nauka trwa 3 lata.
Program nauczania obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w branżowej szkole I stopnia,
 • przedmioty zawodowe związane z techniką i technologią produkcji piekarskiej, kształtowaniem wyrobów piekarskich, przygotowaniem do prowadzenia działalności gospodarczej oraz język obcy zawodowy. Przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w szkole. Uczniowie mają możliwość wykonywać ćwiczenia z zakresu technologii i dekorowania wyrobów okolicznościowych w pracowniach szkolnych, wyposażonych w profesjonalny sprzęt piekarski.

 
Zajęcia praktyczne
Kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne) odbywają się w rzemieślniczych zakładach piekarskich. Są to firmy od lat współpracujące ze szkołą.
W I i II klasie uczniowie przez trzy dni w tygodniu odbywają zajęcia w szkole, przez dwa dni zajęcia praktyczne w zakładzie pracy; w III klasie nauka w szkole to dwa dni, zajęcia praktyczne – trzy dni.

 • Na czas nauki uczeń zawiera umowę z wybranym przez siebie pracodawcą, u którego będzie odbywał praktyczną naukę zawodu i uzyskuje status młodocianego pracownika. Młodociani pracownicy objęci są przepisami kodeksu pracy. W związku z tym przysługują im uprawnienia pracownicze, m. in.:
- wynagrodzenie za pracę (zgodne z obowiązującymi przepisami, w zależności od roku nauki),
- opłacanie składki ZUS emerytalnej i zdrowotnej,
- wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy,
- zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie (na drukach ZUSZLA),
- prawo do urlopu wypoczynkowego.
 • Uczniowie, którzy nie podpiszą umów z pracodawcami, odbywają zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę. W przypadku tego rodzaju zajęć uczniom nie przysługują uprawnienia pracownicze.

Egzaminy
Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja wyrobów piekarskich”.
Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu jako młodociani pracownicy pod okiem mistrzów piekarskich, przystępują do egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi i po jego zdaniu otrzymują świadectwo czeladnicze.
Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego.
Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu organizowaną przez szkołę lub w zakładach niezrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej, zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu, otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie piekarz.
 
A po ukończeniu szkoły możesz…

 • pracować w:
- piekarniach,
- działach piekarskich w super- i hipermarketów,
- różnego rodzaju zakładach gastronomicznych i spożywczych,
 • kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje TG.17 "Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych" uzyskać tytuł technika technologii żywności.
 • prowadzić własną piekarnię,

 
 

Załącznik: 
Dział: