Technik przetwórstwa mleczarskiego

TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO
NOWOŚĆ!!!
Jeśli chcesz wiedzieć jak produkuje się pyszne serki, jogurty i lody, jak dba się o ich najwyższą jakość, a przy tym interesują Cię technika, automatyka, doświadczenia laboratoryjne – to zawód dla Ciebie!
Nauczysz się:

 • Wytwarzać smaczne i zdrowe wyroby mleczarskie
 • Obsługiwać specjalistyczne urządzenia i aparaturę kontrolno - pomiarową
 • Przeprowadzać badania laboratoryjne mleka i jego przetworów

  
 
Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:

 • Zakłady przetwórstwa mleczarskiego
 • Przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego i zakłady gastronomiczne
 • Laboratoria zakładowe.

Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jeszcze trochę o zawodzie…
Technik przetwórstwa mleczarskiego to zawód dla zainteresowanych produkcją przetworów mleczarskich takich jak: jogurty, kefiry, sery, śmietany, masło, lody. Wysoki poziom techniki i technologii w przetwórniach mleka, przy jednoczesnym stosowaniu metod tradycyjnych, wymaga wykwalifikowanej i profesjonalnej kadry.
Uczniowie poznają procesy produkcyjne przetworów mleczarskich, zasady zdrowego odżywiania, metody badania oraz sposoby zapewnienia najwyższych standardów jakości wyrobów mleczarskich. Będą mieli możliwość zdobywania umiejętności praktycznych
w super nowoczesnym i znanym z produkcji markowych wyrobów zakładzie – Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej „Jogo”.

Więcej o zakładzie, w którym będą odbywać się zajęcia praktyczne znajdziesz tutaj http://www.jogo.com.pl/
  
Przebieg nauki
Nauka trwa cztery lata.
Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Wiadomości
i umiejętności zdobyte w szkole uczniowie pogłębiają podczas zajęć w ŁSM „Jogo” oraz laboratoriach Politechniki Łódzkiej.
Program nauczania obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące, w tym:
  • dwa języki obce – język angielski i niemiecki
  • dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematykę lub język angielski

     oraz biologię lub chemię (do wyboru),

 • przedmioty zawodowe realizowane w formie kształcenia modułowego, obejmującego towaroznawstwo i ogólną technologię żywności, wytwarzanie wyrobów mleczarskich, podstawy techniki, mikrobiologię, analizę żywności, działalność przedsiębiorstwa spożywczego oraz język obcy zawodowy.

Uczniowie są przygotowywani do egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych.
 
Praktyki zawodowe
W klasie trzeciej uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 280 godzin. W trakcie ich trwania weryfikują swoją wiedzę nabytą podczas zajęć szkolnych oraz zdobywają nowe wiadomości i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach zakładu pracy. Praktyki odbywają się w Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej „Jogo”.
 
Egzaminy

 • Pod koniec pierwszego półrocza klasy trzeciej – egzamin potwierdzający kwalifikację
  TG.02 „Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń” –ukierunkowanej na przetwórstwo mleczarskie.
 • Pod koniec pierwszego półrocza klasy czwartej – egzamin potwierdzający kwalifikację TG.18 „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich”

Po zdaniu obu egzaminów i ukończeniu szkoły, absolwenci uzyskują tytuł technika przetwórstwa mleczarskiego.

 • Po ukończeniu klasy czwartej uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.

 
A po ukończeniu szkoły możesz…

 • pracować w zakładach przetwórstwa mleczarskiego i w nowoczesnych zakładach produkujących żywność - jako technolog, menadżer lub pracownik laboratorium,
 • prowadzić własną firmę branży spożywczej,
 • kontynuować naukę na wyższej uczelni.

 

Dział: