Terminy egzaminów zawodowych: szkoła branżowa – przypomnienie

 Branżowa Szkoła I Stopnia - uczniowie, którzy złożyli deklarację zdawania w OKE:
 Kwalifikacja T.04, T.05

Egzamin pisemny – 19 czerwca 2018, godz. 10:00.
Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem. Należy przynieść dowód osobisty i 2 czarno-piszące długopisy oraz kalkulator prosty.
Egzamin praktyczny – zgodnie z harmonogramem (informacja u p. K. Wojtalik).
Na egzamin należy przynieść dowód osobisty czarno-piszący długopis, ubranie robocze (odpowiednie dla zawodu, w którym zdający się kształci), pracowniczą książeczkę zdrowia.
 
------------------
KW, IR' 29.05.2018

Dział: