Terminy egzaminów zawodowych: technikum – przypomnienie

 Technikum
 Kwalifikacja T.XX (zawód: technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności)
 oraz kwalifikacja T.04

Egzamin pisemny – 19 czerwca 2018, godz. 10.00
Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem. Należy przynieść dowód osobisty i 2 czarno-piszące długopisy oraz kalkulator prosty.
 
Egzamin praktyczny dla T.XX – 26 czerwca 2018, godz. 9.00
Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem. Należy przynieść dowód osobisty i 2 czarno-piszące długopisy oraz kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, temperówkę.
 
Kwalifikacja T.16
Egzamin pisemny – 19 czerwca 2018, godz. 12.00
Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem. Należy przynieść dowód osobisty i 2 czarno-piszące długopisy oraz kalkulator prosty.
Egzamin praktyczny– 26 czerwca 2018, godz. 13.00
Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem. Należy przynieść dowód osobisty i 2 czarno-piszące długopisy oraz kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę.
  ---------
KW, IR' 29.05.2018

Dział: