WAŻNY KOMUNIKAT!

Wszyscy zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w styczniu 2018, którzy nie zdali tego egzaminu, mają prawo zdawać egzamin w najbliższej sesji, tj. w czerwcu 2018. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracji do 28 marca 2018 r.
Wynika to ze zmian w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (§ 4 ust. 13).
Więcej informacji udzielają sekretariat szkoły i kierownik szkolenia praktycznego.
 

Dział: