Zapraszamy, prezentujemy, doradzamy…

 22 marca zaprosiliśmy do ZSPS gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych, by mogli się zapoznać z ofertą edukacyjną łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Jeżeli Cię u nas nie było - żałuj!

Mogłeś porozmawiać bezpośrednio z uczniami i ich opiekunami z różnych szkół średnich, przede wszystkim

- zawodowych; posłuchać (i obejrzeć), co nowego się dzieje w przemyśle spożywczym; porozmawiać z pracodawcami branży spożywczej; zobaczyć i wypróbować (na warsztatach praktycznych), na czym polega praca w zawodach naszej branży.

Szczególnie cenną pomocą służyli naszym młodym gościom specjaliści: pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi oraz doradcy zawodowi - specjaliści z Ośrodka Doradztwa Zawodowego w ŁCDNiKP. Grupy młodzieży mogły skorzystać

z konsultacji grupowych, by np. poznać swoje mocne strony, które mogą pomóc w wyborze dalszej drogi kształcenia; porozmawiać na temat szans znalezienia pracy po ukończeniu różnych typów szkół. O celowości kształcenia w szkołach zawodowych mógł przekonać Cię pan Tomasz Trela - pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Jeżeli już żałujesz, że Cię nie było- obserwuj nas na fb, wchodź na stronę szkoły: www.spozywcza.lodz.pl- na pewno zaprosimy Cię za rok!

Najbliższe dni otwarte - już 07 kwietnia 2018r (sobota) godz. (10-13)

----------

EZJ, IR' 25.03.2018r.

Dział: