• Kierownictwo Szkoły

   • Ewa Zdziemborska - Jatczak
   • Ewa Zdziemborska - JatczakDyrektor Szkołykontakt@zsps.elodz.edu.pl
   • Agnieszka Dębowska
   • Agnieszka DębowskaWicedyrektor Szkołya.debowska@zsps.elodz.edu.pl
   • Katarzyna Wojtalik
   • Katarzyna WojtalikKierownik praktykk.wojtalik@zsps.elodz.edu.pl