• Piekarz z uwzględnieniem produkcji pieczywa dietetycznego

    • Piekarz to zawód dla osób zainteresowanych wypiekaniem chleba, różnego rodzaju bułek i wyrobów półcukierniczych (np. rogaliki, chałki, drożdżówki). W trakcie nauki uczniowie zdobędą umiejętności wytwarzania ciast piekarskich, kształtowania i wypieku wyrobów. Nauczą się wytwarzać pieczywo zarówno z wykorzystaniem nowoczesnych, jak i tradycyjnych metod. Będą potrafili wyprodukować pieczywo specjalne, np. chleby z dodatkami zbóż niechlebowych, pumpernikiel, pieczywo bezglutenowe. Młodzi piekarze będą przygotowani także do wypieku wyrobów okolicznościowych, np. chleb weselny, dożynkowy, a więc powinni posiadać wyobraźnię i zdolności manualne, aby wykonać oryginalne dekoracje. Piekarz w obecnych czasach korzysta z wielu specjalistycznych maszyn i urządzeń, które uczniowie nauczą się obsługiwać.

     Swoje zainteresowania i umiejętności uczniowie mogą rozwijać uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych.

     Każdego roku nasi młodzi piekarze mogą wziąć udział w ogólnopolskich konkursach:

     • Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz we Wrocławiu,
     • Ogólnopolskim Turnieju Piekarskim im. Anny Butki w Poznaniu.

      

     Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:

     • w zakładach piekarskich i piekarsko-ciastkarskich;
     • w restauracjach, hotelach, pizzeriach;
     • w działach produkcyjnych hiper- i supermarketów.

     Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

     Jeszcze trochę o zawodzie…

     Piekarz to zawód dla osób zainteresowanych wypiekaniem chleba, różnego rodzaju bułek i wyrobów półcukierniczych (np. rogaliki, chałki, drożdżówki). W trakcie nauki uczniowie zdobędą umiejętności wytwarzania ciast piekarskich, kształtowania i wypieku wyrobów. Nauczą się wytwarzać pieczywo zarówno z wykorzystaniem nowoczesnych jak i tradycyjnych metod. Będą potrafili wyprodukować pieczywo specjalne, np. chleby z dodatkami zbóż niechlebowych, pumpernikiel, pieczywo bezglutenowe. Młodzi piekarze będą przygotowani także do wypieku wyrobów okolicznościowych, np. chleb weselny, dożynkowy, a więc powinni posiadać wyobraźnię i zdolności manualne, aby wykonać oryginalne dekoracje. Piekarz w obecnych czasach korzysta z wielu specjalistycznych maszyn i urządzeń, które uczniowie nauczą się obsługiwać.

     Swoje zainteresowania i umiejętności uczniowie mogą rozwijać uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych.

     Nasi młodzi cukiernicy odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach:

     • Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz we Wrocławiu;
     • Ogólnopolskim Turnieju Piekarskim im. Anny Butki w Poznaniu.

      

     Przebieg nauki

     Nauka trwa 3 lata.

     Program nauczania obejmuje:

     • przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w branżowej szkole I stopnia;
     • przedmioty zawodowe związane z techniką i technologią produkcji piekarskiej, kształtowaniem wyrobów piekarskich, przygotowaniem do prowadzenia działalności gospodarczej oraz język obcy zawodowy. Przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w szkole. Uczniowie mają możliwość wykonywać ćwiczenia z zakresu technologii i dekorowania wyrobów okolicznościowych w pracowniach szkolnych, wyposażonych w profesjonalny sprzęt piekarski.
     • W I i II klasie uczniowie przez trzy dni w tygodniu odbywają zajęcia w szkole, przez dwa dni zajęcia praktyczne w zakładzie pracy; w III klasie nauka w szkole to dwa dni, zajęcia praktyczne – trzy dni.

      

     Zajęcia praktyczne

     Kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne) odbywają się w renomowanych zakładach piekarskich. Są to firmy od lat współpracujące ze szkołą, głównie rzemieślnicze.

      

     • Na czas nauki uczeń zawiera umowę z wybranym przez siebie pracodawcą, u którego będzie odbywał praktyczną naukę zawodu i uzyskuje status młodocianego pracownika. Młodociani pracownicy objęci są przepisami kodeksu pracy.
      W związku z tym przysługują im uprawnienia pracownicze, m. in.:
     • wynagrodzenie za pracę (kwota zależy od roku nauki i średniej krajowej w Polsce, w roku 2019 wynosi ok. 170 zł brutto);
     • opłacanie składki ZUS emerytalnej i zdrowotnej;
     • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy;
     • zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie;
     • prawo do urlopu wypoczynkowego.

      Uwaga: Uczniowie, którzy nie podpiszą umów z pracodawcami, odbywają zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę. W przypadku tego rodzaju zajęć uczniom nie przysługują uprawnienia pracownicze.

     Egzaminy

     Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację SPC.03 „Produkcja wyrobów piekarskich”.

     • Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu jako młodociani pracownicy pod okiem mistrzów piekarskich, przystępują do egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi i po jego zdaniu otrzymują świadectwo czeladnicze.

     Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego.
      

      

     • Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu organizowaną przez szkołę lub w zakładach niezrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej, przystępują do egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

     Po zdaniu egzaminu, otrzymują certyfikaty kwalifikacji zawodowej wydawane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
     Osoby, które zdadzą egzamin zawodowy i ukończą szkołę, otrzymają dyplom w zawodzie piekarz.

      


     Warunkiem ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia jest przystąpienie do jednego z powyższych egzaminów.

     A po ukończeniu szkoły możesz…

     1. pracować w:
       
     • w piekarniach;
     • w działach piekarskich w super- i hipermarketów;
     • w różnego rodzaju zakładach gastronomicznych i spożywczych;
     1. kontynuować naukę w 2-letniej Branżowej Szkole II Stopnia, po ukończeniu której możesz  uzyskać tytuł technika technologii żywności oraz zdać maturę.
     2. prowadzić własną piekarnię.