• Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

    • Operator maszyn i  urządzeń to zawód dla osób otwartych na nowości techniczne, chcących poznawać metody produkcji żywności z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii. W trakcie nauki uczniowie zdobędą umiejętności wykorzystania maszyn i urządzeń do wytwarzania produktów wybranej branży przemysłu spożywczego, np. przemysłowa produkcja pieczywa, wędlin, wyrobów mleczarskich. Nauczą się obsługiwać nowoczesne urządzenia i zautomatyzowane linie technologiczne, korzystać z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz specjalistycznych programów komputerowych.

     Nauczysz się:

     · obsługiwać specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w przetwórstwie spożywczym,

     · prowadzić procesy produkcji żywności z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,

     · posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną.

     Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:

     · w nowoczesnych zakładach spożywczych,

     · w działach produkcyjnych hiper- i supermarketów,

     · w firmach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności,

     Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

     Jeszcze trochę o zawodzie…

     Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego to zawód dla osób otwartych na nowości techniczne, chcących poznawać metody produkcji żywności z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii. W trakcie nauki uczniowie zdobędą umiejętności wykorzystania maszyn i urządzeń do wytwarzania produktów wybranej branży przemysłu spożywczego, np. przemysłowa produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych, wędlin, wyrobów mleczarskich. Nauczą się obsługiwać nowoczesne urządzenia i zautomatyzowane linie technologiczne, korzystać z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz specjalistycznych programów komputerowych.     Przebieg nauki

     Nauka trwa 3 lata.

     · Program nauczania obejmuje:

     - przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w branżowej szkole I stopnia;

     - przedmioty zawodowe związane z techniką i technologią przetwórstwa spożywczego – produkcją żywności z ukierunkowaniem na wyroby spożywcze charakterystyczne dla danej branży przemysłu spożywczego oraz język obcy zawodowy. Przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w szkole;

     · W I i II klasie uczniowie przez trzy dni w tygodniu odbywają zajęcia w szkole, przez dwa dni zajęcia praktyczne w zakładzie pracy; w III klasie nauka w szkole to dwa dni, zajęcia praktyczne – trzy dni.

     Zajęcia praktyczne

     Kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne) odbywają się w nowoczesnych zakładach przetwórstwa spożywczego.

     Egzaminy

     Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji „Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń”.

     Po zdaniu egzaminu, otrzymują certyfikaty kwalifikacji zawodowej wydawane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby, które zdadzą egzamin zawodowy i ukończą szkołę, otrzymają dyplom w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

     A po ukończeniu szkoły możesz…

     - pracować w:

     · w nowoczesnych zakładach spożywczych,

     · w działach produkcyjnych hiper- i supermarketów,

     · w firmach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności,

     · zakładach produkujących półprodukty spożywcze,

     - kontynuować naukę w 2-letniej Branżowej Szkole II Stopnia, po ukończeniu której możesz uzyskać tytuł technika technologii żywności oraz zdać maturę,

     - prowadzić własną firmę.