• Technik Technologii Żywności z kwalifikacją cukierniczą z elementami nowoczesnego dekoratorstwa (innowacja pedagogiczna)

    • Technik technologii żywności to zawód dla zainteresowanych produkcją żywności i jej jakością, dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia. Uczniowie poznają zarówno nowoczesne jak i tradycyjne techniki i technologie produkcji żywności, zasady zdrowego odżywiania, metody badania oraz sposoby zapewnienia najwyższych standardów jakości żywności. Nasza szkoła jako jedyna w Łodzi oferuje uczniom kształcenie się w tym zawodzie i jednocześnie zdobycie kwalifikacji z zakresu cukiernictwa.

     Innowacja pedagogiczna pozwoli uczniom na rozwinięcie swoich umiejętności podczas nowatorskiego dekorowania wyrobów cukierniczych. W trakcie zajęć kształtowane będą umiejętności barwienia natryskowego, wykonywania elementów zdobniczych z mas cukrowych, lukru królewskiego, karmelu i czekolady. Uczniowie zapoznani zostaną z wykorzystaniem ciekłego azotu i elementów kuchni molekularnej w dekoratorstwie cukierniczym.

     Nauka trwa pięć lat. Uczniowie są przygotowywani do egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych.

     Mają także możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu przygotowania i serwowania deserów cukierniczych, wytwarzania oryginalnych wyrobów ciastkarskich (ciasta, ciastka, torty) oraz zajęciach parzenia i podawania kawy jak prawdziwy barista.

      

     Przebieg nauki

     Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole uczniowie pogłębiają podczas wycieczek do zakładów produkcyjnych oraz zajęć w laboratoriach Politechniki Łódzkiej.

     Program nauczania obejmuje:

     • przedmioty ogólnokształcące, w tym dwa języki obce – język angielski - w zakresie rozszerzonym oraz język niemiecki,
     • przedmioty zawodowe realizowane w formie kształcenia modułowego, obejmującego towaroznawstwo i technologię żywności, wytwarzanie i dekorowanie wyrobów cukierniczych, podstawy techniki, mikrobiologię, analizę żywności, działalność przedsiębiorstwa spożywczego oraz język obcy zawodowy.

      

     Praktyki zawodowe

     W klasie drugiej i czwartej uczniowie odbywają praktyki zawodowe, łącznie 8 tygodni. W trakcie ich trwania weryfikują swoją wiedzę nabytą podczas zajęć szkolnych oraz zdobywają nowe wiadomości i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach zakładu pracy. Praktyki odbywają się w zakładach zajmujących się produkcją żywności, współpracujących ze szkołą, np. Dakri, Vandemortele, Pamso, Jogo, Hort – Cafe, Bierhalle, cukiernie i piekarnie rzemieślnicze, działy produkcyjne hipermarketów.

      

     Egzaminy

     • Pod koniec klasy trzeciej – egzamin potwierdzający kwalifikację SPC.01 „Produkcja wyrobów cukierniczych”.
     • Pod koniec pierwszego półrocza klasy piątej – egzamin potwierdzający kwalifikację SPC.07 „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych”

     Po zdaniu obu egzaminów i ukończeniu szkoły, absolwenci uzyskują tytuł technika technologii żywności.

     • Po ukończeniu klasy piątej uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.

      

     Możliwości kariery po ukończeniu szkoły:

     • atrakcyjna praca zarówno w cukierniach i działach deserowni w restauracjach, hotelach, kawiarniach jak i w nowoczesnych zakładach produkujących żywność - jako technolog, menadżer lub pracownik laboratorium,
     • prowadzenie własnej firmy branży spożywczej,
     • kontynuowanie nauki na wyższej uczelni.